Wednesday Jun 07, 2023

Att utveckla elevers läsförmåga - Utveckling och pedagogik med Caisa

Caisa träffar Lena Fröberg, språk-, läs- och skrivutvecklare på Utbildningskontoret i Norrköpings kommun. I avsnittet berättar Lena om vikten av att utveckla elevers läsförmåga och hur det kan göras genom att arbeta med materialet LegiLexi.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320